IPG STAAT VOOR

Integraal Platform Gehandicapten Bernheze
En zet zich (voor 100%) in om Bernheze voor alle inwoners met een beperking toegankelijk te maken én te houden.  

OMDAT IEDEREEN IN BERNHEZE MEE MOET KUNNEN DOEN

Volgens het VN-verdrag moeten mensen met beperkingen net zo goed aan de samenleving mee kunnen doen als mensen zonder beperkingen. Een ‘inclusief Bernheze’ betekent dat iedereen op alle levensgebieden volwaardig kan deelnemen.

Ook mensen met beperkingen. Inclusief beleid vergt een andere manier van denken en werken. Er moet op alle beleidsterreinen rekening worden gehouden met de zelfredzaamheid en participatie van iedereen. 

IPG streeft naar verbeteringen op gebied van wonen, sport en ontspanning, vervoer, voorzieningen en communicatie voor mensen met een beperking.

IPG IS ACTIEF 

IPG signaleert problemen waar mensen met een beperking tegenaan lopen. De in kaart gebrachte problemen worden overgebracht naar mensen en organisaties die er iets aan kunnen of móeten doen.

IPG let erop dat er efficiënt omgegaan wordt met beschikbare middelen zoals subsidies. En dat daar goede voorzieningen voor worden ingekocht.
 
Door projecten en activiteiten willen we een beter beeld geven van mensen met een beperking. Verder toetsen we de toegankelijkheid van winkels, horeca en openbare gebouwen. Uitwerking van beleid heeft altijd onze aandacht.

IPG HOORT GRAAG VAN U
 

Onze doelstellingen kunnen wij alleen realiseren met jouw hulp. Wil je ons komen versterken middels een ondersteunende of bestuurlijke rol?

Of wil je je ervaringen met ons delen? 
Laat van je horen of meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laat van je horen en volg ons op Facebook Laat van je horen en volg ons op Twitter Laat van je horen en volg ons op Instagram


Praat met ons mee en volg ons op social media

Facebook

Facebook Pagelike Widget